Báo cáo tuần từ ngày 08/12/2023 đến ngày 14/12/2023
Số ký hiệu văn bản 147/BC-VP
Ngày ban hành 15/12/2023
Ngày hiệu lực 15/12/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo tuần từ ngày 08/12/2023 đến ngày 14/12/2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo cáo thống kê
Người ký duyệt Tô Ngọc Bình
Tài liệu đính kèm signed-signed-49 bao cao tuan 08.12.2023 den 14.12.2023.pdf
Cơ quan ban hành