báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, năm 2023
Số ký hiệu văn bản 366/BC-UBND
Ngày ban hành 18/12/2023
Ngày hiệu lực 18/12/2023
Trích yếu nội dung báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo cáo thống kê
Người ký duyệt Nguyễn Trung Hoàng
Tài liệu đính kèm saoy-366_0001.pdf
06CD.pdf
543_0001KH PCTT nam 2023.pdf
saoy-2012_0001.pdf
saoy-81.pdf
Cơ quan ban hành