Báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 năm 2023
Số ký hiệu văn bản 371/BC-UBND
Ngày ban hành 20/12/2023
Ngày hiệu lực 20/12/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo cáo thống kê
Người ký duyệt Lê Thanh Bình
Tài liệu đính kèm saoy-371_0001.pdf
Cơ quan ban hành