Báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 năm 2023
Số ký hiệu văn bản 378/BC-UBND
Ngày ban hành 22/12/2023
Ngày hiệu lực 22/12/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo cáo thống kê
Người ký duyệt Lê Thanh Bình
Tài liệu đính kèm saoy-378_0001638390982309795591.pdf
Cơ quan ban hành