Báo cáo tuần từ ngày 15/12/2023 đến ngày 21/12/2023
Số ký hiệu văn bản 150/BC-VP
Ngày ban hành 22/12/2023
Ngày hiệu lực 22/12/2020
Trích yếu nội dung Báo cáo tuần từ ngày 15/12/2023 đến ngày 21/12/2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo cáo thống kê
Người ký duyệt Tô Ngọc Bình
Tài liệu đính kèm signed-signed-50-bao-cao-tuan-638392806732403983.pdf
Cơ quan ban hành