Báo cáo tuần từ ngày 22/12/2023 đến ngày 28/12/2023
Số ký hiệu văn bản 154/BC-VP
Ngày ban hành 29/12/2023
Ngày hiệu lực 29/12/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo tuần từ ngày 22/12/2023 đến ngày 28/12/2023
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Báo cáo thống kê
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm signed-signed-51-bao-cao-tuan-638397854318994191.pdf
Cơ quan ban hành