Báo cáo tuần từ ngày 29/12/2023 đến ngày 04/01/2024
Số ký hiệu văn bản 01/BC-VP
Ngày ban hành 06/01/2024
Ngày hiệu lực 06/01/2024
Trích yếu nội dung Báo cáo tuần từ ngày 29/12/2023 đến ngày 04/01/2024
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo cáo thống kê
Người ký duyệt Tô Ngọc Bình
Tài liệu đính kèm signed-signed-01-bao-cao-tuan-638403856494747697.pdf
Cơ quan ban hành