Báo cáo tuần từ ngày 05/01/2024 đến ngày 11/01/2024
Số ký hiệu văn bản 04/BC-VP
Ngày ban hành 12/01/2024
Ngày hiệu lực 12/01/2024
Trích yếu nội dung Báo cáo tuần từ ngày 05/01/2024 đến ngày 11/01/2024
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo cáo thống kê
Người ký duyệt Tô Ngọc Bình
Tài liệu đính kèm signed-signed-02.1-bao-cao-tua638410085417453946.pdf
Cơ quan ban hành