Báo cáo tuần từ ngày 12/01/2024 đến ngày 18/01/2024
Số ký hiệu văn bản 8/BC-VP
Ngày ban hành 19/01/2024
Ngày hiệu lực 19/01/2024
Trích yếu nội dung Báo cáo tuần từ ngày 12/01/2024 đến ngày 18/01/2024
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo cáo thống kê
Người ký duyệt Tô Ngọc Bình
Tài liệu đính kèm signed-signed-03-bao-cao-tuan-638415364208667010.pdf
Cơ quan ban hành