Báo cáo tuần từ ngày 19/01/2024 đến ngày 25/01/2024
Số ký hiệu văn bản 12/BC-VP
Ngày ban hành 26/01/2024
Ngày hiệu lực 26/01/2024
Trích yếu nội dung Báo cáo tuần từ ngày 19/01/2024 đến ngày 25/01/2024
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo cáo thống kê
Người ký duyệt Tô Ngọc Bình
Tài liệu đính kèm signed-signed-04-bao-cao-tuan-638422040496040585.pdf
Cơ quan ban hành