V/v phổ biến Thông tư số 10, 12/2024/TT-BTC ngày 05 tháng 02 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Số ký hiệu văn bản 707/UBND-KT
Ngày ban hành 15/02/2024
Ngày hiệu lực 15/02/2024
Trích yếu nội dung V/v phổ biến Thông tư số 10, 12/2024/TT-BTC ngày 05 tháng 02 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Phan Thị Bé Năm
Tài liệu đính kèm saoy-707_0001638436882234122790.pdf
10_06022024_174652-1638436882305556191.pdf
12_06022024_174716-2638436882370603962.pdf
Cơ quan ban hành