Quyết định Công bố Danh mục quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ theo quy định tại Điều 38 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 438/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/03/2024
Ngày hiệu lực 26/03/2024
Trích yếu nội dung Quyết định Công bố Danh mục quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ theo quy định tại Điều 38 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Lê Văn Hẳn
Tài liệu đính kèm saoy-438_0001638471483999608524.pdf
Cơ quan ban hành