Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư
Số ký hiệu văn bản 489/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/03/2024
Ngày hiệu lực 28/03/2024
Trích yếu nội dung Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Nguyễn Quỳnh Thiện
Tài liệu đính kèm saoy-489_0001638472412118207805.pdf
Cơ quan ban hành