V/v thực hiện Thông tư số 09/2024/TT-BGTVT ngày 05/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
Số ký hiệu văn bản 1740/UBND-CNXD
Ngày ban hành 15/04/2024
Ngày hiệu lực 15/04/2024
Trích yếu nội dung V/v thực hiện Thông tư số 09/2024/TT-BGTVT ngày 05/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Tô Ngọc Bình
Tài liệu đính kèm signed-1740638487889889819274.pdf
tt-ban-hanh-qcvn_tram-dung-ngh638487890440869030.pdf
qcvn_tram-dung-nghi_final-3638487890535176856.pdf
Cơ quan ban hành