Kế hoạch số: 37/KH-STNMT Đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát sông) tại xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Số ký hiệu văn bản 37/KH-STNMT
Ngày ban hành 11/06/2019
Ngày hiệu lực 11/06/2019
Trích yếu nội dung Kế hoạch số: 37/KH-STNMT Đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát sông) tại xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải và hoạt động khai thác tài nguyên
Người ký duyệt Đặng Văn Điền
Tài liệu đính kèm 37_kh_dau_gia_quyen_khai_thac_ks_lam_vat_lieu_xd_thong_thuong_tai_xa_long_duc_tptv_.signed.pdf
Cơ quan ban hành