Danh sách các ý kiến góp ý

Lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết quy định chính sách đãi ngộ, hỗ trợ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Trà Vinh

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải.

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh.

- Địa chỉ: số 7, đường Phan Châu Trinh, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- SĐT: 02943.866.072.

- Email: phongqltdtttravinh@gmail.com.