Danh sách các ý kiến góp ý

Lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách Quy định về trợ cấp thôi việc và hỗ trợ thai sản, mai táng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm; ấp, khóm đội trưởng và Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải.

- Các ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh.

- Địa chỉ: Số 16, đường 19/5, Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Điện thoại: 0294.3852612.