Danh sách các ý kiến góp ý

Lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ chi phí cho các đối tượng sử dụng dịch vụ hỏa táng tại cơ sở hỏa táng cho đồng bào Khmer tại huyện Tiểu Cần

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải (ngày bắt đầu 08/7/2024, ngày kết thúc 07/8/2024).

- Các ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh.

- Địa chỉ: Số 10, đường 19/5, khóm 2, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Điện thoại: 02943.852.455.

- Email: bdt@travinh.gov.vn.

(*): Thông tin bắt buộc
Ngày đóng góp: 16/07/2024
Họ và tên (*):
Địa chỉ (*):
Số điện thoại:
Email:
Tiêu đề (*):
Nội dung (*):
File đính kèm
Không có tệp nào được chọn
Chỉ nhận file doc, docx, pdf, jpg, jpeg, png, zip không vượt quá 200MB
Mã kiểm tra
Nhập mã kiểm tra
 
Gửi Nhập lại