Danh sách các ý kiến góp ý

Lấy ý kiến về dự thảo Quyết định ban hành Quy định hạn mức giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân; hạn mức giao đất chưa sử dụng cho cá nhân đưa vào sử dụng; hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải (ngày bắt đầu 10/7/2024, ngày kết thúc 09/8/2024).

- Các ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh.

- Địa chỉ: số 478A, Mậu Thân, khóm 3, Phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Điện thoại: 02943.840.280.

- Email:stnmt@travinh.gov.vn.

(*): Thông tin bắt buộc
Ngày đóng góp: 16/07/2024
Họ và tên (*):
Địa chỉ (*):
Số điện thoại:
Email:
Tiêu đề (*):
Nội dung (*):
File đính kèm
Không có tệp nào được chọn
Chỉ nhận file doc, docx, pdf, jpg, jpeg, png, zip không vượt quá 200MB
Mã kiểm tra
Nhập mã kiểm tra
 
Gửi Nhập lại