Danh sách các ý kiến góp ý

Lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà vinh

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải (ngày bắt đầu 10/7/2024, ngày kết thúc 09/8/2024)

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh.

- Địa chỉ: Số 2 đường Lý Tự Trọng, Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Điện thoại: 02943.761047.

(*): Thông tin bắt buộc
Ngày đóng góp: 16/07/2024
Họ và tên (*):
Địa chỉ (*):
Số điện thoại:
Email:
Tiêu đề (*):
Nội dung (*):
File đính kèm
Không có tệp nào được chọn
Chỉ nhận file doc, docx, pdf, jpg, jpeg, png, zip không vượt quá 200MB
Mã kiểm tra
Nhập mã kiểm tra
 
Gửi Nhập lại