Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
03/2024/TT-BGDĐT 18/03/2024 Thông tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục Tải về
03/2024/TT-BGDĐT 18/03/2024 Thông tư Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục Tải về
02/2024/TT-BGDĐT 06/03/2024 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021 và Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Tải về
31/2023/TT-BGDĐT 29/12/2023 Thông tư Ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở Tải về
27/2023/TT-BGDĐT 28/12/2023 Thông tư Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông Tải về
25/2023/TT-BGDĐT 27/12/2023 Thông tư Quy định về đánh giá, công nhận "Cộng đồng học tập” cấp xã, huyện, tỉnh Tải về
23/2023/TT-BGDĐT 11/12/2023 Thông tư Quy định về việc dạy và học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp Một Tải về
24/2023/TT-BGDĐT 11/12/2023 Thông tư Quy định về đánh giá, công nhận "Đơn vị học tập" cấp huyện, tỉnh Tải về
18/2023/TT-BGDĐT 26/10/2023 Thông tư Hướng dẫn xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên Tải về