Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 13/2024/NĐ-CP
Ngày ban hành 05/02/2024
Ngày hiệu lực 05/02/2024
Trích yếu nội dung Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Phổ biến pháp luật
Người ký duyệt Trần Hồng Hà
Tài liệu đính kèm Tải về