Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 09/2024/TT-BTC
Ngày ban hành 05/02/2024
Ngày hiệu lực 21/03/2024
Trích yếu nội dung Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Phổ biến pháp luật
Người ký duyệt Cao Anh Tuấn
Tài liệu đính kèm Tải về