Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Cấp văn bản Địa phương
Số ký hiệu văn bản 09/2024/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/05/2024
Ngày hiệu lực 08/06/2024
Trích yếu nội dung Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Phổ biến pháp luật
Người ký duyệt Lê Thanh Bình
Tài liệu đính kèm Tải về