Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 18/2024/TT-BGTVT
Ngày ban hành 31/05/2024
Ngày hiệu lực 15/07/2024
Trích yếu nội dung Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Phổ biến pháp luật
Người ký duyệt Nguyễn Duy Lâm
Tài liệu đính kèm Tải về