Thông tư Ban hành Sửa đổi 01:2024 QCVN 33:2019/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gương dùng cho xe ô tô
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 19/2024/TT-BGTVT
Ngày ban hành 03/06/2024
Ngày hiệu lực 05/12/2024
Trích yếu nội dung Thông tư Ban hành Sửa đổi 01:2024 QCVN 33:2019/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gương dùng cho xe ô tô
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Phổ biến pháp luật
Người ký duyệt Nguyễn Duy Lâm
Tài liệu đính kèm Tải về