Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 14/2024/TT-BGTVT
Ngày ban hành 29/05/2024
Ngày hiệu lực 01/12/2024
Trích yếu nội dung Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Phổ biến pháp luật
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Sang
Tài liệu đính kèm Tải về