Thông tư Quy định một số nội dung về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư kinh doanh công trình trạm dừng nghỉ
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 16/2024/TT-BGTVT
Ngày ban hành 30/05/2024
Ngày hiệu lực 01/06/2024
Trích yếu nội dung Thông tư Quy định một số nội dung về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư kinh doanh công trình trạm dừng nghỉ
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Phổ biến pháp luật
Người ký duyệt Nguyễn Duy Lâm
Tài liệu đính kèm Tải về