Nghị định Quy định việc thực hiện liên thông điện tử 02 nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 63/2024/NĐ-CP
Ngày ban hành 10/06/2024
Ngày hiệu lực 10/06/2024
Trích yếu nội dung Nghị định Quy định việc thực hiện liên thông điện tử 02 nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Phổ biến pháp luật
Người ký duyệt Trần Lưu Quang
Tài liệu đính kèm Tải về