Thông tư Quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giao thông vận tải
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 17/2024/TT-BGTVT
Ngày ban hành 30/05/2024
Ngày hiệu lực 15/07/2024
Trích yếu nội dung Thông tư Quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giao thông vận tải
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Phổ biến pháp luật
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Sang
Tài liệu đính kèm Tải về