Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khung xe mô tô, xe gắn máy
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 20/2024/TT-BGTVT
Ngày ban hành 03/06/2024
Ngày hiệu lực 05/12/2024
Trích yếu nội dung Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khung xe mô tô, xe gắn máy
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Phổ biến pháp luật
Người ký duyệt Nguyễn Duy Lâm
Tài liệu đính kèm Tải về