Nghị định số: 76/2019/NĐ-CP về Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 76/2019/NĐ-CP
Ngày ban hành 08/10/2019
Ngày hiệu lực 08/10/2019
Trích yếu nội dung Nghị định số: 76/2019/NĐ-CP về Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Hình thức văn bản
Lĩnh vực Chế độ, chính sách
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm Tải về