Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Trưởng Ban nhân dân ấp, khóm và thành viên Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn tại huyện Tiểu Cần
Lượt xem: 5262
Sáng ngày 23/5, đoàn công tác do ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Trưởng Ban nhân dân ấp, khóm, nhiệm kỳ 2022 - 2025 kết hợp bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn tại huyện Tiểu Cần, cùng đi có lãnh đạo Sở Nội vụ, UBMTTQVN tỉnh Trà Vinh. 

Quang cảnh buổi kiểm tra

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo bầu cử huyện Tiểu Cần, đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử được diễn ra đúng tiến độ theo các văn bản chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh; hướng dẫn về mặt chuyên môn UBMTTQ Việt Nam tỉnh và Sở Nội vụ. Đã tổ chức hiệp thương thực hiện đảm bảo hướng dẫn của UBMTTQVN tỉnh Trà Vinh với tổng số 240 cuộc/80 ấp, khóm, có trên 16.300 lượt cử tri và đại biểu tham dự.

Tính đến ngày 23/5/2022, toàn huyện Tiểu Cần có 80 tổ bầu cử, với tổng số cử tri là 28.467 hộ, về nhân sự Trưởng Ban nhân dân ấp, tổng số người ứng cử là 160 người, trong đó có 62 người tái cử. Về nhân sự Ban Thanh tra nhân dân, tổng số người ra ứng cử là 91 người, trong đó có 27 người tái cử.

Ban chỉ đạo bầu cử huyện phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh tổ chức in ấn, cấp phát cơ sở vật chất đến 80 tổ bầu cử, 11 xã, thị trấn trên địa bàn của huyện để phục vụ công tác bầu cử. Dự kiến ngày 25/5/2022, Ban chỉ đạo bầu cử huyện Tiểu Cần tổ chức tập huấn nghiệp vụ bầu cử Trưởng Ban nhân dân ấp – khóm nhiệm kỳ 2022 – 2025 kết hợp bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân xã, thị trấn trên địa bàn của huyện Tiểu Cần.

Hiện nay, các địa phương trong huyện Tiểu Cần cũng đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn về công tác bầu cử; động viên cử tri tích cực tham gia bầu cử, lựa chọn những người ưu tú, đảm bảo tiêu chuẩn để bầu làm Trưởng Ban nhân dân ấp, khóm nhiệm kỳ 2022 - 2025 và thành viên Ban Thanh tra nhân dân cấp xã, thị trấn trong cuộc bầu cử diễn ra đồng loạt trong toàn tỉnh vào Chủ nhật, ngày 29/5/2022.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh phát biểu tại buổi kiểm tra

Phát biểu tại buổi kiểm tra, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả mà Ban chỉ đạo bầu cử huyện Tiểu Cần đã làm được trong thời gian qua. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban chỉ đạo bầu cử huyện Tiểu Cần, cần tập trung tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn về công tác bầu cử. Động viên cử tri tích cực tham gia bầu cử, lựa chọn những người ưu tú, đảm bảo tiêu chuẩn để bầu làm Trưởng Ban nhân dân ấp, khóm nhiệm kỳ 2022 - 2025 và thành viên Ban Thanh tra nhân dân cấp xã, thị trấn. Các địa phương phải thực hiện tiến độ bầu cử đạt yêu cầu, các biểu mẫu, phiếu bầu phải kiểm tra chặt chẽ, tránh sai sót họ, tên, chữ lót. Treo cờ đầy đủ tại các nơi bỏ phiếu, giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo ngày bầu cử  29/5/2022 tới đây thành công tốt đẹp.

 Ngọc Hồng