UBND tỉnh thông qua các nội dung chuẩn bị trình kỳ họp HĐND giữa năm 2022
Lượt xem: 4354
Sáng ngày 8/6, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để thông qua các nội dung chuẩn bị trình kỳ họp giữa năm 2022 - HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Trung Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. 

Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến các dự thảo sẽ trình kỳ họp HĐND tỉnh, bao gồm:

Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022 và tình hình sử dụng dự phòng ngân sách 6 tháng đầu năm 2022.

Dự thảo tờ trình và nghị quyết quy định một số mức chi cụ thể hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Dự thảo tờ trình và Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Dự thảo tờ trình và nghị quyết quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Dự thảo tờ trình và nghị quyết ban hành quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.

Dự thảo tờ trình và nghị quyết ban hành danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh.

Dự thảo tờ trình và nghị quyết HĐND tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Dự thảo tờ trình và nghị quyết ban hành danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn địa bàn tỉnh.

Dự thảo tờ trình và nghị quyết ban hành danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực y tế - dân số trên địa bàn tỉnh.

Các dự thảo báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 và 06 tháng đầu năm 2022; tình hình thực hiện thu, chi ngân sách; công tác phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo 06 tháng đầu năm 2022.

Ông Châu Văn Hòa, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đóng góp ý kiến.

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của Phó chủ tịch UBND tỉnh và sở, ngành, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn yêu cầu các đơn vị chủ trì xây dựng báo cáo, tờ trình, nghị quyết nghiêm túc tiếp thu để hoàn chỉnh các nội dung đảm bảo đúng yêu cầu về tiến độ và chất lượng.

T.P

1 người đã bình chọn