Hội thảo đóng góp quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2050
Lượt xem: 3586
Chiều ngày 28/6, ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng lập quy hoạch tỉnh tổ chức hội thảo với các thành viên và đơn vị tư vấn để thông qua dự thảo báo cáo quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quang cảnh hội thảo

Theo Ban quản lý dự án quy hoạch tỉnh, mục tiêu tổng quát của quy hoạch nhằm đưa Trà Vinh đạt trình độ phát triển ở mức thu nhập trung bình cao với vị trí là một trong những trung tâm kinh tế biển và trung tâm năng lượng sạch của vùng. Kinh tế phát triển dựa trên khoa học công nghệ cao và các động lực tăng trưởng tập trung, hiện đại để khai thác có hiệu quả các lợi thế của tỉnh trong không gian kinh tế mở của vùng đồng bằng sông Cửu Long và thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát triển kinh tế gắn với mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, duy trì và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, bảo đảm quốc phòng, an ninh vững mạnh.

Theo đó, dự thảo quy hoạch đặt ra mục tiêu cụ thể là nhằm tạo dựng và phát triển các ngành sản phẩm động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh, tạo dựng và phát triển các điểm động lực tăng trưởng kinh tế dựa trên mô hình đô thị - công nghiệp, tham gia và giải quyết tốt mối liên kết kinh tế với các trung tâm đầu mối phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời phát triển hệ thống doanh nghiệp đủ mạnh để tăng cường năng lực cạnh tranh đối với các ngành sản phẩm động lực, tạo sự lan tỏa tích cực các thành quả của phát triển kinh tế đến nâng cao chất lượng cuộc sống và môi trường sống của người dân, được bảo đảm bằng nền an ninh, quốc phòng vững mạnh.

Tại hội thảo, có nhiều ý kiến phát biểu, phản biện tâm huyết, chuyên sâu và trách nhiệm của lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, địa phương là thành viên Hội đồng và ý kiến của các chuyên gia để tiếp tục hoàn thiện báo cáo trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi trình Hội đồng thẩm định Trung ương.

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn cho rằng: công tác tổ chức lập Quy hoạch tỉnh có vai trò và ý nghĩa hết sức quan trọng trong quá trình định hướng, quản lý toàn diện các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, phát triển không gian địa giới hành chính, đối ngoại của tỉnh và là tiền đề để tỉnh Trà Vinh phát triển toàn diện, bền vững trong tương lai. 

Để hoàn thành Quy hoạch tỉnh đảm bảo khoa học, chất lượng, có tính đột phá và khả thi cao nhất, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đơn vị tư vấn cần phân tích làm rõ từng phương án, lợi thế cạnh tranh, tiềm năng phát triển, nhất là kinh tế biển, vai trò vị thế của tỉnh đối với vùng, các đột phá, các trụ cột phát triển kinh tế - xã hội, vị trí của tỉnh trong 10 năm và 30 năm tới.

Theo quy hoạch tầm nhìn đến năm 2050, Trà Vinh sẽ trở thành đô thị biển hiện đại thích ứng tốt với biến đổi khí hậu và đạt trình độ phát triển ở mức thu nhập cao.

Xuân Kha 

1 người đã bình chọn