Trà Vinh họp Ban chỉ đạo giải quyết các vụ án, vụ việc tồn đọng kéo dài
Lượt xem: 2808
Chiều ngày 4/10, ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo giải quyết các vụ án, vụ việc tồn đọng kéo dài tổ chức cuộc họp để nghe các ngành, địa phương báo cáo tình hình, kết quả xử lý, giải quyết vụ việc thời gian qua, cho ý kiến chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kim Ngọc Thái phát biểu chỉ đạo về giải quyết các vụ án, vụ việc tồn đọng kéo dài

Theo Ban chỉ đạo, tổng số theo dõi, chỉ đạo tính từ tháng 5 năm 2022 đến nay trên địa bàn tỉnh có 21 vụ việc. Theo đó các ngành, địa phương đã tập trung chỉ đạo giải quyết có chuyển biến một số vụ việc và giải quyết xong, cơ bản ổn định và đề nghị đưa ra khỏi diện theo dõi của Ban chỉ đạo là 4 vụ. Nâng tổng số từ đầu năm đến nay đã giải quyết xong 9/26 vụ việc. Hiện còn lại 17 vụ việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm xem xét chỉ đạo giải quyết của UBND tỉnh và các ngành, địa phương.

Theo các thành viên Ban chỉ đạo, qua báo cáo từng vụ việc cụ thể đã và đang giải quyết, đến nay các ngành, địa phương đều có quan tâm xây dựng kế hoạch giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài. Trong đó có giao cơ quan, bộ phận chuyên môn hoặc thành lập tổ công tác tham mưu giải quyết và ấn định thời gian cụ thể giải quyết xong từng vụ việc đúng theo quy định pháp luật, không để tình trạng người dân khiếu kiện tập trung đông người, vượt cấp, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo nhấn mạnh đến công tác phối kết hợp giải quyết từng vụ việc giữa các sở, ngành, địa phương và tiếp tục xử lý, giải quyết triệt để các vụ việc, không để kéo dài. Quá trình triển khai cần chú trọng phát huy vai trò của Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội các cấp trong tỉnh trong việc phối hợp tuyên truyền, vận động, nhất là cần phát huy mô hình “Dân vận khéo” trong việc giải quyết các vụ việc tồn đọng. Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy giao Ban Nội chính Tỉnh ủy, là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo, tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện theo kế hoạch đối với từng vụ án, vụ việc cụ thể.

      Xuân Kha