Năm 2023: Trà Vinh phấn đấu tăng trưởng GRDP đạt 7,5%*
Lượt xem: 4647
Sáng ngày 12/12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị để giao nhiệm vụ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 cho các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn phát biểu tại hội nghị

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Châu Văn Hoà, năm 2023, kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh dự báo sẽ tiếp tục được phục hồi và phát triển. Tỉnh đề ra 23 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu, trong đó có một số chỉ tiêu quan trọng như tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 7,5% (có nhiệt điện) và 7,75% (không nhiệt điện). GRDP bình quân đầu người đạt 75,96 triệu đồng/người/năm (có nhiệt điện) và 62,04 triệu đồng/người/năm (không nhiệt điện); tỉ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trong GRDP đạt 70,58% (có nhiệt điện), 63,98% (không nhiệt điện); phát triển mới 520 doanh nghiệp; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 32.000 tỉ đồng; tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 69,3%; tỉ lệ hộ nghèo giảm 0,5%; thêm 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới là huyện Trà Cú…

Về dự toán ngân sách nhà nước, năm 2023 dự toán thu ngân sách tỉnh trên 10.644 tỉ đồng; trong đó, thu nội địa tỉnh được hưởng theo phân cấp khoảng 4.678 tỉ đồng, thu bổ sung từ ngân sách trung ương khoảng 5.965 tỉ đồng. Dự toán chi ngân sách năm 2023 trên 10.700 tỉ đồng, trong đó, chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh khoảng 6.312 tỉ đồng, cấp huyện khoảng 4.387 tỉ đồng. 

Các đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn đề nghị, từ những chỉ tiêu kinh tế - xã hội được giao, các cấp, các ngành cần có bước khởi động từ sớm để xác định kế hoạch, bước đi rõ ràng, cụ thể, trong đó cần xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để dồn sức thực hiện đạt và vượt; tính toán, dự báo trước tình hình, lên phương án kịp thời. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý các đơn vị phải rà soát, nhìn nhận lại những hạn chế trong năm qua và có hướng khắc phục, không để lặp lại những hạn chế đã được chỉ ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn yêu cầu các sở, ngành, địa phương hết sức nỗ lực thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Trong đó lưu ý công tác giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng nông thôn mới, nghiên cứu, khắc phục những hạn chế được nêu trong kết luận của Kiểm toán Nhà nước, tăng cường thanh tra, kiểm tra, quản lý tài chính ngân sách; các địa phương cần sớm có kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo tết cho người dân.

*Chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đã bao gồm nhiệt điện.

Phương An