Tháng 3: Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản ổn định và phát triển
Lượt xem: 7690
Chiều ngày 24/3, UBND tỉnh họp sơ kết tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I năm 2023. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Bình và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện cùng chủ trì cuộc họp. Tham dự có ông Kiên Quân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

 

Chủ trì cuộc họp.

Tình hình kinh tế - xã hội cơ bản ổn định và phát triển hơn so với tháng trước và quý I cùng kỳ. Thu ngân sách ước đạt trên 2.700 tỷ đồng, lũy kế quý I thu trên 4.500 tỷ đồng, đạt 35,46% dự toán, tăng 59,55% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản quý I/2023 ước đạt trên 6.800 tỷ đồng, đạt 22,66% kế hoạch, giảm 0,96% so cùng kỳ. Trong đó, sản xuất lúa đầu năm đến nay xuống giống 63.251 ha, đạt 33,7% kế hoạch, sản lượng ước thực hiện quý I đạt trên 83.000 tấn.

Lĩnh vực công nghiệp, phần lớn các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản ổn định; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 19,01% so với tháng trước, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 2.500 tỷ đồng, tăng 14% so với tháng trước; lũy kế quý I, chỉ số sản xuất công nghiệp giảm 19,9%, giá trị sản xuất công nghiệp khoảng 7.000 tỷ đồng, đạt 20,79% kế hoạch, giảm 5,53% so với cùng kỳ.

Đồng thời, thương mại dịch vụ chuyển biến tốt, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng mạnh; du lịch phục hồi, phát triển khá; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng; quan tâm và thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, thăm viếng người có công, người có uy tín; công tác nắm tình hình sản xuất tại các doanh nghiệp, tiến độ triển khai dự án của nhà đầu tư được quan tâm, sâu sát; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo phân bổ của Bộ Y tế...

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn phát biểu kết luận tại cuộc họp

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn đề nghị các sở, ngành, địa phương có liên quan có giải pháp phối hợp với doanh nghiệp xử lý không để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường tại các bãi rác; cần quan tâm, dành nhiều thời gian cho giải quyết khiếu nại, tố cáo; đối với các công trình dự án sắp tới cũng như đang thi công có giải pháp làm việc cho dứt khoát, triệt để.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tiếp tục phát huy phong trào xuất khẩu lao động, tạo việc làm cho người lao động; có biện pháp tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội; chú ý chỉnh trang cảnh quan môi trường; quan tâm đến sản xuất nông nghiệp, nông thôn mới, chất lượng phát triển doanh nghiệp.

Nguyên Chương