Bản tin hoạt động khai thác hải sản tỉnh Trà Vinh tháng 8/2022
Lượt xem: 3126

BẢN TIN HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC HẢI SẢN TỈNH TRÀ VINH

Tháng 8 năm 2022

Theo số liệu thống kê sản lượng khai thác hải sản tháng 8/2022 và tình hình khai thác hải sản của ngư dân, Chi cục Thủy sản Trà Vinh thông tin hoạt động khai thác hải sản tỉnh Trà Vinh tháng 8/2022, như sau:

1. Hoạt động khai thác hải sản tháng 8/2022

Tình hình thời tiết trên biển có nhiều thời điểm gió tây nam thổi mạnh kèm theo sóng lớn trên vùng biển tỉnh Trà Vinh nên không thuận lợi cho hoạt động khai thác hải sản của ngư dân tỉnh nhà. Nhưng nhiều ngư dân có tàu công suất lớn, trang bị bảo đảm an toàn vẫn tranh thủ những lúc ít mưa dông ra khơi khai thác đạt sản lượng khá các loài hải sản. Trong tháng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đến kiểm tra và đánh giá cao kết quả mà tỉnh đã đạt được trong triển khai các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

2. Dự báo tình hình thời tiết biển, ngư trường, nguồn lợi hải sản tháng 9/2022

- Tình hình thời tiết biển: Theo nhận định của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, trong tháng 9/2022, đề phòng khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới, khả năng cao trong nửa cuối tháng sẽ xuất hiện 1 đến 2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Trà Vinh và Cà Mau có gió Tây nam phổ biến ở khoảng cấp 4, có lúc cấp 5; cuối tháng, gió cấp 5 và cấp 6 có lúc cấp 7. Khuyến cáo, ngư dân khi ra khơi khai thác cần trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo đảm an toàn khi hoạt động trên biển.

- Ngư trường, nguồn lợi hải sản: Theo dự báo ngư trường khai thác cùng kỳ của Viện Nghiên cứu Hải sản, trong tháng, ngư dân làm nghề khai thác cá nổi nhỏ và nghề lưới rê tỉnh Trà Vinh có khả năng khai thác đạt hiệu quả như sau:

+ Nghề cá nổi nhỏ đạt sản lượng cao tại khu vực có vĩ độ bắc từ 09°00’N – 09°30’N, kinh độ đông từ 108°00’E - 108°30’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 08°30’N – 09°00’N, kinh độ đông từ 107°30’E - 108°00’E. Khai thác đạt sản lượng trung bình tại khu vực có vĩ độ bắc từ 08°00’N - 08°30’N, kinh độ đông từ 107°00’E – 109°00’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 07°00’N – 08°00’N, kinh độ đông từ 106°00’E - 108°00’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 06°00’N – 07°00’N, kinh độ đông từ 106°00’E - 107°00’E.

+ Nghề lưới rê đạt sản lượng trung bình tại khu vực có vĩ độ bắc từ 10o00’ - 10o30’N và kinh độ đông từ 108o00’E - 109o30’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 09o30’ - 10o00’N và kinh độ đông từ 107o00’E - 108o30’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 08o30’ - 09o30’N và kinh độ đông từ 106o00’E - 108o00’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 08o00’ - 08o30’N và kinh độ đông từ 105o30’E - 107o00’E./.

 

Chi cục Thủy sản Trà Vinh