Bản tin hoạt động khai thác hải sản tỉnh Trà Vinh tháng 9/2022
Lượt xem: 2973

BẢN TIN HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC HẢI SẢN TỈNH TRÀ VINH

Tháng 9 năm 2022

Theo số liệu thống kê sản lượng khai thác hải sản tháng 9/2022 và tình hình khai thác hải sản của ngư dân , Chi cục Thủy sản Trà Vinh thông tin hoạt động khai thác hải sản tỉnh Trà Vinh tháng 9/2022, như sau:

1. Hoạt động khai thác hải sản tháng 9/2022

Tình hình thời tiết biển trong tháng có nhiều thời điểm không thuận lợi cho hoạt động khai thác hải sản của ngư dân do bị ảnh hưởng của mưa bão. Tuy nhiên, trên ngư trường xuất hiện nhiều tôm cá nên nhiều ngư dân bám biển khai thác vẫn đạt hiệu quả khá. Để tiếp tục triển khai tốt các giải pháp chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh hỗ trợ ngư dân tỉnh, UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo triển khai có hiệu quả các quy định liên quan đến việc theo dõi, kiểm tra, kiểm soát tàu cá; tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển và tại cảng để nâng cao hoạt động thực thi pháp luật, kiên quyết xử lý nghiêm, không cho ra biển hoạt động đối với các tàu không lắp đặt VMS và mất kết nối theo quy định.

2. Tình hình thời tiết biển, ngư trường, nguồn lợi hải sản tháng 10/2022

- Tình hình thời tiết biển: Theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, trong tháng 10/2022 thời tiết vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Trà Vinh và Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, có gió phổ biến ở khoảng cấp 4-5, có lúc mạnh lên cấp 5-6. Khả năng xuất hiện khoảng 02 xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông. Ngư dân cần đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh trong cơn dông và trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo ản an toàn khi ra khơi khai thác.

- Ngư trường, nguồn lợi hải sản: Theo dự báo ngư trường khai thác của Viện Nghiên cứu Hải sản, trong tháng 10/2022 ngư dân làm nghề khai thác cá nổi nhỏ và nghề lưới rê tỉnh Trà Vinh có khả năng khai thác đạt hiệu quả như sau:

+ Nghề cá nổi nhỏ có khả năng khai thác đạt sản lượng cao tại khu vực có vĩ độ bắc từ 08°30’N – 09°30’N, kinh độ đông từ 107°30’E - 108°30’E. Khu vực có vĩ độ bắc từ 08°00’N – 08°30’N, kinh độ đông từ 106°30’E - 107°30’E. Khu vực có vĩ độ bắc từ 07°00’N – 08°00’N, kinh độ đông từ 106°00’E - 107°30’E. Khu vực có vĩ độ bắc từ 06°30’N – 07°00’N, kinh độ đông từ 106°00’E - 106°30’E. Khai thác đạt sản lượng trung bình tại khu vực có vĩ độ bắc từ 08°30’N – 09°30’N, kinh độ đông từ 108°30’E - 109°00’E. Khu vực có vĩ độ bắc từ 08°00’N – 08°30’N, kinh độ đông từ 107°30’E - 109°00’E. Khu vực có vĩ độ bắc từ 07°00’N – 08°00’N, kinh độ đông từ 107°30’E - 108°00’E.

+ Nghề lưới rê đạt sản lượng cao tại khu vực có vĩ độ bắc từ 09o30’N – 10o00’N, kinh độ đông từ 107o30’E - 108o00’E. Khai thác đạt sản lượng trung bình tại khu vực có vĩ độ bắc từ 07o30’N – 09o30’N, kinh độ đông từ 107o00’E - 108o00’E. Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o00’N – 08o00’N, kinh độ đông từ 105o30’E - 107o00’E. Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o30’N – 07o30’N, kinh độ đông từ 109o30’E - 110o30’E./.

Chi cục Thủy sản Trà Vinh