Bản tin hoạt động khai thác hải sản tỉnh Trà Vinh tháng 11/2022
Lượt xem: 2486

BẢN TIN HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC HẢI SẢN TỈNH TRÀ VINH

Tháng 11 năm 2022

Theo số liệu thống kê sản lượng khai thác hải sản và tình hình khai thác hải sản của ngư dân , Chi cục Thủy sản Trà Vinh thông tin hoạt động khai thác hải sản tỉnh Trà Vinh tháng 11/2022, như sau:

1. Hoạt động khai thác hải sản tháng 11/2022

Tình hình thời tiết biển tương đối thuận lợi cho hoạt động khai thác hải sản của ngư dân tỉnh Trà Vinh, trên ngư trường xuất hiện nhiều luồng tôm, cá giúp ngư dân đánh bắt đạt hiệu quả. Ngành nông nghiệp tỉnh tiếp tục triển khai tốt các giải pháp chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, việc thực hiện lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá cũng được triển khai tốt với 237 tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên còn đang hoạt động đã lắp đặt theo quy định, đạt tỉ lệ 100%. Đồng thời, tổ chức trực ban 24/24 giờ để theo dõi, giám sát tàu cá của tỉnh hoạt động trên biển theo đúng quy định.

2. Tình hình thời tiết biển, ngư trường, nguồn lợi hải sản tháng 12/2022

- Tình hình thời tiết biển: Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong tháng 12/2022 vẫn còn khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông. Thời tiết vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Trà Vinh và Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, có gió phổ biến ở khoảng cấp 4-5, có lúc mạnh lên cấp 6. Ngư dân tỉnh Trà Vinh ra khơi khai thác cần trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo đảm an toàn cho người và tàu cá khi hoạt động trên biển.

- Ngư trường, nguồn lợi hải sản: Theo dự báo ngư trường khai thác cùng kỳ của Viện Nghiên cứu Hải sản, trong tháng 12/2022 ngư dân làm nghề khai thác cá nổi nhỏ và nghề lưới rê tỉnh Trà Vinh có khả năng khai thác đạt hiệu quả như sau:

+ Nghề cá nổi nhỏ có khả năng khai thác đạt sản lượng cao tại khu vực có vĩ độ bắc từ 07°00’N – 07°30’N, kinh độ đông từ 105°30’E - 106°30’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 06°30’N – 07°00’N, kinh độ đông từ 105°30’E - 108°00’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 06°00’N – 06°30’N, kinh độ đông từ 106°00’E - 107°00’E . Khai thác đạt sản lượng trung bình tại khu vực có vĩ độ bắc từ 08°30’N – 09°00’N, kinh độ đông từ 107°30’E - 108°30’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 07°00’N – 08°30’N, kinh độ đông từ 107°00’E - 110°00’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 07°00’N – 08°00’N, kinh độ đông từ 106°00’E - 107°00’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 06°00’N – 06°30’N, kinh độ đông từ 105°30’E - 106°00’E.

+ Nghề lưới rê đạt sản lượng cao tại khu vực có vĩ độ bắc từ 8o00’N – 8o30’N, kinh độ đông từ 109o30’E - 110o00’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 7o00’N – 8o00’N, kinh độ đông từ 108o30’E - 109o30’E. Khai thác đạt sản lượng trung bình tại khu vực có vĩ độ bắc từ 07o30’ - 08o30’N và kinh độ đông từ 105o30’E - 107o00’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 07o00’ - 08o00’N và kinh độ đông từ 109o30’E - 110o30’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 06o30’ - 07o30’N và kinh độ đông từ 105o00’E - 106o30’E./.

Chi cục Thủy sản Trà Vinh