Bản tin dự báo thời tiết biển ngày mai 7/1/2022
Lượt xem: 1878

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT BIỂN

Ngày mai 07/01/2023

 

I.       DỰ BÁO, CẢNH BÁO CHO 24 GIỜ TỚI:

 

Yếu tố /

Vùng biển dự báo

Thời tiết

Tầm nhìn xa (km)

Gió

Trạng thái mặt biển

Hướng

Tốc độ

(cấp

Beaufort)

 

 

Vùng biển

Khu vực tỉnh

Trà Vinh

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác.

Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.

Đông bắc

Cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, ngoài khơi cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Sóng cao từ 2.0-3.5m. Biển động. Ngoài khơi từ 3.0-5.0m, biển động mạnh.

II.        CẢNH BÁO CHO 48-72 GIỜ TỚI :      

Trên vùng biển, gió đông bắc có cường độ giảm dần. Thời tiết biển có mưa rào và dông rải rác.