Bản tin dự báo thời tiết biển ngày mai 13/1/2022
Lượt xem: 1400

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT BIỂN

Ngày mai 13/01/2023

 

I.       DỰ BÁO, CẢNH BÁO CHO 24 GIỜ TỚI:

 

Yếu tố /

Vùng biển dự báo

Thời tiết

Tầm nhìn xa (km)

Gió

Trạng thái mặt biển

Hướng

Tốc độ

(cấp

Beaufort)

 

 

Vùng biển

Khu vực tỉnh

Trà Vinh

Mây thay đổi, có mưa vài nơi.

Trên 10km

Đông bắc đến Đông

Cấp 3-4

Sóng cao từ 0.5-1.75m. Biển bình thường.

II.        CẢNH BÁO CHO 48-72 GIỜ TỚI :      

Trên vùng biển, gió yếu tiếp tục duy trì. Thời tiết biển có mưa vài nơi.