Bản tin dự báo thời tiết biển ngày mai 9/3/2023
Lượt xem: 1510

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT BIỂN

Ngày mai 09/3/2023

 

I.       DỰ BÁO, CẢNH BÁO CHO 24 GIỜ TỚI:

 

Yếu tố /

Vùng biển dự báo

Thời tiết

Tầm nhìn xa (km)

Gió

Trạng thái mặt biển

Hướng

Tốc độ

(cấp

Beaufort)

 

 

Vùng biển

Khu vực tỉnh

Trà Vinh

Mây thay đổi, không mưa

Trên 10km

Đông bắc

Cấp 5-6, giật cấp 7-8.

Sóng cao 2.0-4.0m. Biển động.

II.        CẢNH BÁO CHO 48-72 GIỜ TỚI :      

Gió đông bắc duy trì ở mức cấp 5-6, giật cấp 7-8, độ cao sóng từ 2.0-4.0m, biển động. Thời tiết biển không mưa.