Bản tin dự báo thời tiết biển ngày mai 1/4/2023
Lượt xem: 2027

 BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT BIỂN

Ngày mai 01/4/2023

 

I.       DỰ BÁO, CẢNH BÁO CHO 24 GIỜ TỚI:

 

Yếu tố /

Vùng biển dự báo

Thời tiết

Tầm nhìn xa (km)

Gió

Trạng thái mặt biển

Hướng

Tốc độ

(cấp

Beaufort)

 

Vùng biển

Khu vực tỉnh

Trà Vinh

Mây thay đổi, không mưa.

Trên 10km

Đông bắc đến đông

Cấp 3

Sóng cao 0.25-1.25m. Biển bình thường.

II.        CẢNH BÁO CHO 48-72 GIỜ TỚI :      

Trên vùng biển, gió nhẹ, độ cao sóng từ <1.0m. Thời tiết biển hầu như không mưa.