English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 1771

Đoàn giám sát số 1 Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát công tác đầu tư, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 – 2022

Thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023; Kế hoạch chi tiết số 193/KH-ĐGS ngày 25/7/2022 của Đoàn giám sát số 1 HĐND tỉnh về giám sát công tác đầu tư, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 – 2022; Ngày 27, 28/4/2023, Đoàn giám sát số 1 Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành giám sát tại Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải, Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú, Công ty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh. Bà Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì làm việc. Tham dự Đoàn giám sát có: ông Kiên Quân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân tỉnh, các Ủy viên của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện UBMTTQVN tỉnh, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, một số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Tiếp và làm việc với Đoàn giám sát có: lãnh đạo đơn vị và các phòng, đơn vị trực thuộc có liên quan của Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải, Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú, Công ty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh

Quang cảnh buổi làm việc với Công ty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh

Theo đó, thời gian qua, Uỷ ban nhân dân huyện và Công ty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh đã thực hiện công tác quản lý các công trình thủy lợi theo phân cấp đạt được những kết quả tích cực, cơ bản đáp ứng yêu cầu cung cấp đủ nước, phòng, chống hạn mặn, phòng chống thiên tai, đảm bảo nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt và sản xuất cho người dân; triển khai các văn bản chỉ đạo, điều hành công tác đầu tư, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình thủy lợi; chủ động phối hợp rà soát, tổng hợp danh mục các công trình thủy lợi để xây dựng kế hoạch duy tu, nạo vét đảm bảo phục vụ sản xuất, dân sinh và chủ động phòng chống thiên tai. Quan tâm thực hiện có hiệu quả việc vận hành, quản lý, khai thác công trình thủy lợi theo phân cấp quản lý, có xây dựng quy chế, phương án, kế hoạch, bản đồ hiện trạng và bản đồ quy hoạch, báo cáo theo quy định. Thực hiện các quy định về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai, định mức kinh tế kỹ thuật đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng công trình trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc tình hình khai thác và sử dụng công trình thủy lợi,…

Quang cảnh làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải

Kết quả, giai đoạn 2020 - 2022, UBND huyện Duyên Hải đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện 15 hạng mục thủy lợi, công trình tại các xã, giải ngân đạt 90,38% kế hoạch; trên địa bàn huyện hiện có 01 tuyến kênh cấp I, 06 tuyến kênh cấp II do tỉnh quản lý và 99 kênh cấp III với chiều dài 119km do huyện quản lý theo phân cấp. UBND huyện Trà Cú đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện thi công  02 công trình, thực hiện sửa chữa, nâng cấp 469 công trình, thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 06 công trình. Công ty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh đã triển khai duy tu, sửa chữa 104 công trình, tỷ lệ giải ngân 92%.

Ông Kiên Quân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu tại cuộc giám sát

Tuy nhiên, qua xem xét báo cáo và ý kiến phát biểu của thành viên Đoàn giám sát cho thấy công tác quản lý các công trình thủy lợi có nơi chưa chặt chẽ, đồng thời việc tuyên truyền, vận động trong quản lý, khai thác, sử dụng công trình thủy lợi từng lúc hiệu quả chưa cao; thực tế hiện nay đối với các tuyến kênh đã nạo vét thì đa phần xảy ra hiện tượng lục bình mọc đầy kênh chưa có giải pháp xử lý, gây nguy cơ bồi lắng; công tác vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, cây cối 02 bên bờ kênh chưa được quan tâm thực hiện; chưa có giải pháp về hạ độ cao bờ kênh gây bức xúc trong nhân dân; nạo vét kênh khó khăn do việc vận chuyển đất lòng kênh vì 02 bờ kênh đã xây dựng đường giao thông nông thôn; các công trình nạo nét kênh nội đồng rất nhanh bị bồi lắng;...

Quang cảnh buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú

Một số đại biểu phát biểu chỉ ra rằng, còn tình trạng công tác điều tiết vận hành công trình thủy lợi phục vụ sản xuất còn gặp nhiều khó khăn do lịch sản xuất không đồng bộ giữa các huyện, việc xuống giống tự phát, không theo quy hoạch, không tuân thủ lịch thời vụ ở một số nơi gây ảnh hưởng năng suất cây trồng; đội ngũ cán bộ quản lý nông nghiệp còn thiếu, chưa có chuyên môn ngành thủy lợi nên việc quản lý, tham mưu còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế trong công tác đầu tư, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình thủy lợi tại địa phương; việc lập và lưu trữ hồ sơ kỹ thuật công trình từng lúc chưa đảm bảo,...

Đại biểu dự họp phát biểu phản ánh khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý công trình thủy lợi tại địa phương

Phát biểu giải trình tại buổi làm việc, các đơn vị chịu sự giám sát nêu những khó khăn về nguồn kinh phí thực hiện việc bảo trì, xử lý khắc phục sự cố, sửa chữa nhỏ, cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy; đội ngũ nhân lực thiếu về trình độ chuyên môn, cơ sở vật chất trang thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu nên phần nào ảnh hưởng đến công tác quản lý, đầu tư, khai thác, sử dụng các công trình thủy lợi.

Bà Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu kết luận

Phát biểu tại cuộc giám sát, bà Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được, đồng thời đề nghị các đơn vị có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế; thời gian tới, tăng cường công tác quản lý, khai thác, vận hành, bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn hệ thống công trình thủy lợi theo phân cấp quản lý gắn với việc thực hiện các quy định về quản lý sông, kênh, rạch, khai thác sử dụng và phát triển các dòng sông, kênh, rạch, trên địa bàn theo quy hoạch, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện tốt việc bảo trì, xử lý khắc phục sự cố, sửa chữa nhỏ, cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Thường xuyên kiểm tra các công trình thủy lợi được giao quản lý, khai thác, vận hành, bảo vệ nhằm kịp thời phát hiện hư hỏng, xuống cấp, vận hành kém để có giải pháp duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa đảm bảo việc vận hành thông suốt, an toàn, hiệu quả,... 

T.V. Toàn

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 440
  • Hôm nay: 1265
  • Trong tuần: 273,143
  • Tất cả: 48,862,713

Chung nhan Tin Nhiem Mang