English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 1860

Hoạt động tháng 8/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh

Tháng 8/2023, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã tập trung thực hiện hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra, chỉ đạo, điều hòa, phối hợp tốt hoạt động các Ban của HĐND tỉnh đạt được kết quả như sau:

Quang cảnh phiên họp thường kỳ tháng 8/2023

Về công tác chuẩn bị kỳ họp: tổ chức kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề) - HĐND tỉnh khóa X; HĐND tỉnh thông qua 10 dự thảo Nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. 
Về hoạt động giám sát: đôn đốc các đơn vị chịu sự giám sát gửi báo cáo giám sát về Đoàn giám sát số 2 của HĐND tỉnh; ban hành Quyết định, kế hoạch và đề cương báo cáo giám sát kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2023; Thông báo về việc kiểm tra tình hình hoạt động của HĐND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.
Về công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh: các Ban HĐND tỉnh giám sát việc ban hành Nghị quyết tại các kỳ họp trong năm 2023 của HĐND cấp huyện theo lĩnh vực phụ trách; báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát năm 2023 của HĐND, Thường trực, Ban của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra 01 văn bản giữa 02 kỳ họp HĐND tỉnh; ban hành Quyết định thành lập Đoàn khảo sát, Kế hoạch và đề cương báo cáo khảo sát về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2023. Ban Văn hóa - Xã hội ban hành Quyết định thành lập Đoàn giám sát, Kế hoạch và đề cương báo cáo giám sát việc triển khai tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022 - 2023. Ban Pháp chế tiến hành giám sát công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý biên chế viên chức ngành giáo dục và tuyển học sinh trên địa bàn tỉnh. Ban Dân tộc ban hành Quyết định thành lập Đoàn giám sát, Kế hoạch và đề cương báo cáo giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I từ năm 2021 - 2025.

Bà Dương Thị Ngọc Thơ - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia Đoàn giám sát 
của Ban Pháp chế giám sát tại UBND thành phố Trà Vinh

Về công tác tiếp xúc cử tri: đại biểu HĐND tỉnh hoàn thành tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9 và thứ 10 - HĐND tỉnh khóa X theo kế hoạch đề ra.
Về công tác tiếp công dân: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp 07 lượt công dân; nhận 09 đơn, nghiên cứu, phân loại và chuyển 02 đơn đến các ngành chức năng xem xét, giải quyết; hướng dẫn 04 đơn, 03 đơn trùng, lưu theo dõi; soạn 05 Công văn gửi các ngành chức năng về việc đôn đốc giải quyết đơn công dân và đề nghị sớm đưa vụ án ra xét xử; soạn 02 Thông báo về việc thông báo kết quả giải quyết đơn công dân; nhận 05  Thông báo của các ngành chức năng về kết quả giải quyết đơn công dân.
Ngoài ra, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức các cuộc họp, phiên họp để xem xét các nội dung liên quan đến hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh kịp thời cho ý kiến đối với 02 văn bản giữa 02 kỳ họp HĐND tỉnh; tổ chức chuyến công tác trao đổi học tập kinh nghiệm hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh năm 2023 tại tỉnh Cà Mau, Hậu Giang; chỉ đạo tiếp tục thực hiện các công việc sưu tầm, soạn thảo kỷ yếu HĐND tỉnh Trà Vinh từ khi tái lập tỉnh đến tháng 5/2023; Quyết định phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch HĐND huyện Càng Long, nhiệm kỳ 2021 - 2026; kết quả miễn nhiệm, bầu Chủ tịch HĐND huyện Trà Cú, nhiệm kỳ 2021 - 2026; thường xuyên giữ mối liên hệ phối hợp hoạt động với Thường trực HĐND cấp huyện; tham dự và báo cáo bài lớp tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động cho Thường trực, các Ban HĐND phường, xã (thành phố Trà Vinh).

Bà Dương Thị Ngọc Thơ - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo bài lớp tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động cho Thường trực, các Ban HĐND phường, xã (thành phố Trà Vinh)

Chương trình công tác tháng 9/2023, Đoàn giám sát số 2 của HĐND tỉnh họp triển khai, phân công nhiệm vụ thành viên Đoàn giám sát về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2020 - 2022; Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh tiến hành giám sát kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2023; Đoàn kiểm tra của Thường trực HĐND tỉnh tiến hành kiểm tra tình hình kết quả hoạt động của HĐND huyện - thị xã - thành phố trên địa bàn tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả xem xét việc thực hiện kiến nghị sau giám sát chuyên đề năm 2023; Thông báo ý kiến kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về việc xem xét việc thực hiện kiến nghị sau giám sát chuyên đề năm 2023; tổ chức các cuộc họp, phiên họp để xem xét các nội dung liên quan đến hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh và cho ý kiến văn bản giữa 02 kỳ họp HĐND tỉnh thuộc thẩm quyền; ban hành Kế hoạch và tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực, các Ban HĐND tỉnh với Thường trực HĐND huyện - thị xã - thành phố lần thứ tư, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Cầu Kè; họp thông qua dự thảo nội dung kỷ yếu HĐND tỉnh Trà Vinh từ khi tái lập tỉnh đến tháng 5/2023; thường xuyên giữ mối liên hệ phối hợp hoạt động với Thường trực HĐND cấp huyện. Các Ban HĐND tỉnh thẩm tra các văn bản giữa 02 kỳ họp HĐND tỉnh; tổ chức hoạt động giám sát chuyên đề theo chương trình, kế hoạch đã đề ra,...

               Lệ Hiền

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 504
  • Hôm nay: 28129
  • Trong tuần: 288,935
  • Tất cả: 48,536,425

Chung nhan Tin Nhiem Mang