English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 1305

Hội thảo đổi mới tổ chức hoạt động của các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp công lập ở địa phương

Chiều ngày 24/9, Viện Khoa học tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ phối hợp với UBND tỉnh Trà Vinh tổ chức hội thảo về “Đổi mới tổ chức hoạt động của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập ở địa phương”. Ông Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước và ông Bùi Thành Thương, Giám đốc Sở Nội vụ dự hội thảo.

Quang cảnh hội thảo

 Theo Viện Khoa học tổ chức nhà nước, thực hiện việc đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 18 và số 19 của Trung ương đã giảm được nhiều đầu mối và giảm đáng kể biên chế của các cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị và bộ máy hành chính nhà nước. Các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương đã giảm 5 tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; giảm 973 tổ chức cấp phòng; 1.179 tổ chức cấp phòng thuộc chi cục, ở cấp huyện; 294 tổ chức cấp cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện. Số lượng đơn vị sự nghiệp công lập của các địa phương là 49.445 đơn vị; giảm hơn 6.000 đơn vị so với năm 2015, bộ máy cơ bản đảm bảo tinh gọn hiệu lực, hiệu quả hoạt động được nâng cao.

Hội thảo tập trung thảo luận và trao đổi về thực trạng quy định pháp luật về tổ chức hoạt động của chính quyền địa phương, về sắp xếp kiện toàn tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Đánh giá thực trạng về chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức phương thức, phương thức hoạt động và biên chế của bộ máy hành chính nhà nước ở địa phương; đánh giá kết quả hạn chế và tác động kinh tế xã hội của việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện, xã, các đơn vị sự nghiệp công lập ở địa phương.

Theo Sở Nội vụ, tỉnh Trà Vinh có 18 cơ quan chuyên môn và Ban Quản lý khu kinh tế Trà Vinh trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. Đến nay, có 15/18 cơ quan, đơn vị hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị định số 107/2020 của Chính phủ.

Ngày 15/10/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 157 về việc sáp nhập ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Theo đó, đã sắp xếp, sáp nhập giảm 60 ấp, khóm. Hiện nay, toàn tỉnh còn lại 756 ấp, khóm và đã giảm được 180 người hoạt động không chuyên trách và hơn 300 người tham gia công việc ở ấp, khóm.

Tính đến ngày 31/12/2021, tỉnh có 449 đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên; 18 đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, 37 đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và 1 đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư.

Phương hướng tới, tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định tại Nghị định số 107/2020 của Chính phủ; xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế để phấn đấu đạt tỷ lệ cắt giảm biên chế, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo quy định.

Trong giai đoạn tới sẽ phải tiếp tục cắt giảm 5% biên chế công chức và chuyển 10% số lượng người làm việc sang hưởng lương từ nguồn thu của đơn vị sự nghiệp công lập. Do đó, đề nghị Trung ương sớm triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu trình Chính phủ ban hành cơ chế hợp đồng có thời hạn làm một số loại công việc chuyên môn trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập để giảm áp lực công việc cho đội ngũ công chức, viên chức trong bối cảnh người giảm do cắt giảm biên chế và công việc tăng lên về số lượng và yêu cầu chất lượng.

                   Phượng Khánh

 

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 117
  • Hôm nay: 93214
  • Trong tuần: 680,853
  • Tất cả: 45,699,165

Chung nhan Tin Nhiem Mang