English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...

Ngày 29/5/2022 sẽ bầu cử Trưởng ban nhân dân ấp, khóm nhiệm kỳ 2022 – 2025 và thành viên Ban Thanh tra nhân dân

Thực hiện Công văn số 347-CV/TU ngày 22/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo bầu cử Trưởng Ban nhân dân ấp, khóm nhiệm kỳ 2022 - 2025 kết hợp bầu thành viên Ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn, ngày 24/3/2022, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 1147/UBND-NC chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương về công tác tổ chức bầu cử.

Cử tri tham gia bầu cử Trưởng ban nhân dân ấp, khóm kết hợp bầu thành viên Ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2019 – 2022

 Theo đó, bầu cử Trưởng ban nhân dân ấp, khóm nhiệm kỳ 2022 - 2025 kết hợp bầu thành viên Ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn tỉnh Trà Vinh sẽ được tiến hành vào ngày 29/5/2022 (Chủ nhật).

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Ban Thường trực Ủy ban MTTQ VN tỉnh dự thảo Kế hoạch liên tịch giữa UBND tỉnh với Ủy ban MTTQ VN tỉnh về công tác bầu cử; phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ và chuẩn bị cơ sở vật chất liên quan đến cuộc bầu cử theo quy định. Đồng thời, thực hiện công tác kiểm tra, hướng dẫn quá trình chuẩn bị trước, trong và sau ngày bầu cử (chậm nhất đến ngày 25/4/2022 hoàn thành tập huấn nghiệp vụ bầu cử).

UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, trong đó chú ý làm tốt công tác tuyên truyền để cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân nắm rõ về chủ trương của Đảng, tầm quan trọng của công tác bầu cử Trưởng Ban nhân dân ấp, khóm nhiệm kỳ 2022 - 2025 kết hợp bầu thành viên Ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn tỉnh Trà Vinh. Phối hợp với Sở Nội vụ trong chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra quá trình chuẩn bị trước, trong và sau ngày bầu cử.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng kế hoạch phối hợp đảm bảo an ninh, chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau cuộc bầu cử Trưởng Ban nhân dân ấp, khóm nhiệm kỳ 2022 - 2025 kết hợp bầu thành viên Ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn tỉnh Trà Vinh.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ VN tỉnh phối hợp Sở Nội vụ trong công tác xây dựng, ban hành Kế hoạch liên tịch và tổ chức hướng dẫn về nghiệp vụ thuộc phạm vi trách nhiệm của đơn vị liên quan đến công tác bầu cử. Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh mở chuyên mục tuyên truyền, thông tin rộng rãi để Nhân dân hiểu rõ về chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh làm cơ sở cho công tác triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.

P.A

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 507
  • Hôm nay: 24402
  • Trong tuần: 338,382
  • Tất cả: 32,265,286

Chung nhan Tin Nhiem Mang