English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 2577

Thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính, bảo đảm người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu. UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2030.

Ảnh minh họa

Các hoạt động thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi thuộc diện được trợ giúp pháp lý gồm: Rà soát, đánh giá và đề xuất phương hướng hoàn thiện pháp luật liên quan đến chính sách trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi; bồi dưỡng, tập huấn cho người làm công tác trợ giúp pháp lý; thực hiện trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính; thực hiện truyền thông, tăng cường khả năng tiếp cận trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị trong quá trình triển khai các hoạt động cần tổng hợp tình hình, số lượng người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh. Lồng ghép các hoạt động trợ giúp pháp lý khác như truyền thông, tư vấn pháp luật, giới thiệu người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính đến Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước khi họ có yêu cầu được trợ giúp pháp lý.

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm hiệu quả, chất lượng, đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh.

T.P

 

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 359
  • Hôm nay: 28982
  • Trong tuần: 289,787
  • Tất cả: 48,537,277

Chung nhan Tin Nhiem Mang